เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมดินโลกแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ "เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก"
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบเรื่องสำคัญ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา การจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคม
ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19 ระหว่าง สมาคมดินโลกและกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ “การขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19”เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีสมุนไพรพื้นบ้านราคาถูก รับประทานต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน[รายละเอียดเพิ่มเติม]