การประชุมการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19 ระหว่าง สมาคมดินโลกและกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ “การขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19”เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีสมุนไพรพื้นบ้านราคาถูก รับประทานต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน