เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมดินโลกแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ "เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก"
การประชุมการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19 ระหว่าง สมาคมดินโลกและกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ “การขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19”เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีสมุนไพรพื้นบ้านราคาถูก รับประทานต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 (เพิ่มเติม) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 และผลการจัดวิ่งการกุศล CESRA Country Road Run ที่สมาคมฯ จัดขึ้น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
[รายละเอียดเพิ่มเติม]