การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาแผนการดำเนินงาน และการรับสมัครสมาชิก สมาคมดินโลก โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์